Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Morphology lieferte 543 Treffer
31

Osvědčily se úpravy českého spisovného časování od roku 1957?

Jelínek, Milan, in: Universitas, č. 3, 2004, s. 67-71
32

Koncovky -i, -é v 1. pl. mužských jmen zakončených na -ista, -ita

Hebal, Milena, in: Stałość i zmienność w języku i literaturze czeskiej XX wieku, Wałbrzych, Wyd. "Pro" 2004, s. 89-97.
33

Morfologické změny v současném českém jazyce

Siatkowski, Janusz, in: Čeština jako cizí jazyk 4 [ČCJaz 4] : Materiály ze 4. mezinárodního sympozia o češtině jako o cizím jazyku, Praha, UK ; 2002, s. 201-209
34

Kterak najít na (inter)netě něco o (inter)netu aneb Kolísání koncovek maskulin neživotných v lokálu singuláru

Michálková, Běla, in: Čeština doma a ve světě, 14, č. 1-4, 2006, s. 132-136
35

Bez třech a čtyřech?

Sedláček, Miloslav, in: Naše řeč, 76, č. 2, 1993, s. 111
36

Relations between inflectional and derivation patterns

Pala, Karel; Sedláček, Radek; Veber, Marek, in: Proceedings of the Workshop on Morphological Processing of Slavic Languages, Budapest, EACL ; 2003, s. 1-8
37

Variantností k chaosu?

Hrdlička, Milan, in: Český jazyk a literatura, 68, č. 4, 2017-18, s. 174-180
38

O návratu slova do morfologie (předběžná zpráva)

Bednaříková, Božena, in: Studia Bohemica, 10, 2007, s. 63-74
39

Die nominale Flexion des Tschechischen

Weisser, Philipp, in: Linguistische Arbeitsberichte, č. 87, 2008, s. 225-243
40

Výzkum morfologické variantnosti prostřednictvím ČNK

Hebal-Jezierska, Milena, in: Grammar & Corpora, Praha, Academia ; 2008, s. 345-351.