Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Morphology lieferte 543 Treffer
31

Koncovky -i, -é v 1. pl. mužských jmen zakončených na -ista, -ita

Hebal, Milena, in: Stałość i zmienność w języku i literaturze czeskiej XX wieku, Wałbrzych, Wyd. "Pro" 2004, s. 89-97.
32

Morfologické změny v současném českém jazyce

Siatkowski, Janusz, in: Čeština jako cizí jazyk 4 [ČCJaz 4] : Materiály ze 4. mezinárodního sympozia o češtině jako o cizím jazyku, Praha, UK ; 2002, s. 201-209
33

Kterak najít na (inter)netě něco o (inter)netu aneb Kolísání koncovek maskulin neživotných v lokálu singuláru

Michálková, Běla, in: Čeština doma a ve světě, 14, č. 1-4, 2006, s. 132-136
34

Bez třech a čtyřech?

Sedláček, Miloslav, in: Naše řeč, 76, č. 2, 1993, s. 111
35

Relations between inflectional and derivation patterns

Pala, Karel; Sedláček, Radek; Veber, Marek, in: Proceedings of the Workshop on Morphological Processing of Slavic Languages, Budapest, EACL ; 2003, s. 1-8
36

Variantností k chaosu?

Hrdlička, Milan, in: Český jazyk a literatura, 68, č. 4, 2017-18, s. 174-180
37

O návratu slova do morfologie (předběžná zpráva)

Bednaříková, Božena, in: Studia Bohemica, 10, 2007, s. 63-74
38

Die nominale Flexion des Tschechischen

Weisser, Philipp, in: Linguistische Arbeitsberichte, č. 87, 2008, s. 225-243
39

Výzkum morfologické variantnosti prostřednictvím ČNK

Hebal-Jezierska, Milena, in: Grammar & Corpora, Praha, Academia ; 2008, s. 345-351.
40

[ Diskusní příspěvky na zasedání Mezinárodní komise pro gramatickou stavbu slovanských jazyků v Krakově 1969]

Daneš, František, in: Sesja naukowa Międzynarodowej Komisji budowy gramatycznej języków słowiańskich w Krakowie w dniach 3-5 grudnia 1969 r, Wrocław, PAN ; 1971, s. 41, 82, 109-110, 121, 214, 231