Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Literary onomastics lieferte 230 Treffer
21

Fungování proprií v lidové písni

Kolařík, Josef, in: Slavistika : Acta Facultatis paedagogicae Universitatis Šafarikanae. Vol 3: Onomastika a škola, Prešov, PF Univ. Praha J. Šafárika ; 1992, s. 146-152.
22

Czeskie pseudonimy literackie XX w - motywacja i klasyfikacja

Balowski, Mieczysław, in: Onomastyka literacka, Olsztyn, Wyższa Szkoła Pedagogiczna 1993, s. 357-367
23

Toponyma in der Poesie. Überlegungen über die Funktion der Toponyma im Gedicht "Januar"aus dem Zyklus "Die bömische Aposteluhr"von Šiktanc

Dejmek, Bohumír, in: Onymische Systeme : Zusammenfassungen der Beiträge an der 3. tschechischen onomastischen Konferenz und an dem 5. Seminar "Onomastik und Schule"(12.-14. 1. 1993 in Hradec Králové). Gewidmet dem 18. Kongress für Namenforschung, Trier (12.-17. 4. 1993), Hradec Králové, Gaudeamus ; 1993, s. 159-160
24

Nomina propria v básnickém díle Otokara Březiny?

Pastyřík, Svatopluk, in: Otokar Březina 2003 : Materiály ze sympozia konaného v Jaroměřicích nad Rokytnou 17. a 18. října 2003, Tišnov, Sursum ; 2004, s. 44-50
25

Propriální svět čtyř Jiráskových her

Klimeš, David; Pastyřík, Svatopluk, in: Acta onomastica, 43, 2002, s. 29-28
26

Osobní jména ve staročeských překladech bible

Koukalová, Hana, in: Acta onomastica, 43, 2002, s. 88-100
27

Nazwy własne w poszczególnych rodzajach pieśni ludowych w Czechach

Olivová-Nezbedová, Libuše, in: Onomastyka literacka, Olsztyn, Wyższa Szkoła Pedagogiczna 1993, s. 285-291
28

Vlastní jména v textech Jana Čepa

Komárek, Karel, in: Studia Moravica 1 : Sborník jazykovědných a literárněvědných příspěvků přednesených na mezinárodní vědecké konferenci Jazyk a literatura na Moravě pořádané ve dnech 24.-26. října 2002 v rámci realizace výzkumného záměru Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky MSM 152100017 - Dějiny a kultura Moravy jako modelu regionu na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Olomouc, UP ; 2004, s. 59-62.
29

Rodná jména v české literatuře

Knappová, Miloslava, in: Přednášky z 31. běhu LŠSS [PřednLŠSS 31], Praha, UK ; 1989, s. 85-92
30

Jméno postavy ve vyprávěcí situaci personálního a přímého vypravěče jako složka významové výstavby textu

Lederbuchová, Ladislava, in: Jazyk a literatura 17 : Sborník katedry českého jazyka a literatury PF ZČU v Plzni, Plzeň, ZČU ; 2000, s. 44-55.