Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Literary onomastics lieferte 230 Treffer
11

Jazyková kreativita v názvech jazzových skladeb

Kvapilová Brabcová, Radoslava, in: Spisovná čeština a jazyková kultura 1993 : Sborník z olomoucké konference 23. - 27. 8. 1993. [Sv.] 2, Praha, FF UK ; 1995, s. 264-266
12

Ladislav Fuks - postavy a jména

Bártová, Jana, in: Čeština doma a ve světě, 3, č. 3, 1995, s. 209-210
13

Rodná jména v lidových písních

Suchánková, Marcela, in: Čeština doma a ve světě, 5, č. 1, 1997, s. 39-41
14

Jak jsou nazývána díla s dlouhým názvem

Horák, Ondřej, in: Tvar (Praha), 1999, 18.2.1999
15

Ženské pohádkové bytosti (aktivita ženských postav v díle K. J. Erbena a B. Němcové)

Chmelíková, Věra, in: Žena - Jazyk - Literatura : Sborník z mezinárodní konference, Ústí nad Labem 3. až 5. září 1996, Ústí n. Labem, UJEP ; 1996, s. 96-98
16

Antroponyma v románech Václava Řezáče z období okupace

Miller, Václav, in: Slavistika : Acta Facultatis paedagogicae Universitatis Šafarikanae. Vol 3: Onomastika a škola, Prešov, PF Univ. Praha J. Šafárika ; 1992, s. 87-91.
17

Onymie v českých národních písních a tancích sebraných Čeňkem Holasem

Olivová-Nezbedová, Libuše, in: Slavistika : Acta Facultatis paedagogicae Universitatis Šafarikanae. Vol 3: Onomastika a škola, Prešov, PF Univ. Praha J. Šafárika ; 1992, s. 141-145.
18

Funkce vlastních jmen ve Škvoreckého Miráklu

Chocholatý, Miroslav, in: Vlastní jména v textech a kontextech, Brno, MU 2014, s. 170-175
19

Onomastica fantastica. Namen als Kompositionsmittel bei Karel Čapek: "Krakatit"

Schwarz, Wolfgang F., in: Namenkundliche Informationen, 71-72, 1997, s. 133-143
20

Vlastní jména ve folklórních textech

Šrámek, Rudolf, in: Slavistika : Acta Facultatis paedagogicae Universitatis Šafarikanae. Vol 3: Onomastika a škola, Prešov, PF Univ. Praha J. Šafárika ; 1992, s. 125-133.