Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Čeština jako národní jazyk lieferte 359 Treffer
21

Zavolali jsme.

Lukeš, Alexander, in: Metro (Praha), 1999, 8.11.1999
22

Do nového století a dalšího ročníku ČJL

Hoznauer, Miloš, in: Český jazyk a literatura, 51, č. 1-2, 2000-01, s. 1-3
23

No comment

Matějka, Ivo, in: Hanácké noviny (Olomouc), 1996, 20.1.1996
24

Jazykový zákon pro podnikatele

MK, in: Respekt (Praha), 1996, (22. 1.)
25

Ostrůvky uprostřed vazelíny. Dnešní čeština je strašně stejná, říká Jan Jirák

Koubská, Libuše, in: Lidové noviny (Praha), 1996, 15.6.1996
26

Péče o jazyk klesá velmi rychle - soudí mezinárodně uznávaný slavista, český profesor Antonín Měšťan

Kasal, Jiří, in: Českobudějovické listy, 1997, 4.6.1997
27

O obtížné situaci Čechů

Tuček, Lumír, in: Lidové noviny (Praha), 1997, 31.1.1997
28

Komunisté navrhnou zákon o českém jazyce

mlk, in: Haló noviny (Praha), 2002, 13.7.2002
29

Čeština v ohrožení? Mladí ji už neumějí

Šrámková, Jitka, in: Plzeňský deník, 2003, 27.5.2003
30

Jazyk, kultura, společnost aneb Dynamický vývoj či úpadek češtiny?

Hasil, Jiří, in: Přednášky z 46. běhu Letní školy slovanských studií [PřednLŠSS 46], Praha, FF UK 2003, s. 49-55