Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Čeština jako národní jazyk lieferte 359 Treffer
1

Postoje žáků ZŠ k útvarům národního jazyka

Höflerová, Eva, in: Český jazyk a literatura, 45, č. 7-8, 1994-95, s. 162-165
2

Dichotomii "monologičeskaja - dialogičeskaja reč'"i "pis'mennaja - ustnaja reč'"i ich značimost' dlja modelirovanija strojenija nacional'nogo jazyka. (azb.)

Neščimenko, Galina P., in: Writing vs Speaking : Language, Text, Discourse, Communication. Proceedings of the Conference held at the Czech Language Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, October 14-16, 1992, Tübingen, Narr Verlag 1994, s. 219-226
3

Čím se dorozumíváme. (Národní jazyk a jeho útvary)

Kvapilová Brabcová, Radoslava, in: Čeština našich dní, Úvaly, Jinan ; 1996, s. 7-9
4

Osudy českého a slovenského spisovného jazyka v jazykové situaci rakousko-uherské monarchie v letech 1848 až 1918

Gladrowová, Anneliese, in: Z dějin spisovných jazyků slovanských v 19. století, Praha, Euroslavica ; 1996, s. 9-17.
5

Naše víra v českou řeč

Durych, Jaroslav, in: Sborník '97, Liberec, Technická univ. ; 1997, s. 133-136
6

Něco o národu a jazyku

Stich, Alexandr, in: Lidové noviny (Praha), 8, č. 69, 1995, s. 8., 22.3.1995
7

Jazyková situace na území ČSR, ČSSR, ČSFR, ČR

Kořenský, Jan, in: Český jazyk : Najnowsze dzieje języków słowiańskich, Opole, Uniw. Opolski ; 1998, s. 15-19
8

The present-day situation of Czech

Daneš, František, in: Il Jornadas Andaluzas de Eslavística : Ponencias y comunicaciones, Granada, Univ. de Granada ; 1996, s. 70-74
9

Umíme správně česky?

Zíková, Hana, in: Lidová demokracie (Praha), 1994, 2.7.1994
10

"Aby všickni jazyk ve vážnosti měli...". Téma národ

Stich, Alexandr, in: Lidové noviny (Praha), 1997, (25. 1.)