Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach příklonky lieferte 23 Treffer
11

Czech clitic placement

Mills, Charles Harvey, in: Dissertation Abstracts International, A: The Humanities and Social Sciences, 66, č. 2, 2005, s. Aug
12

Za deset litrůs řikal?. Příklonné -s a jeho distribuce ve spontánním dialogu

Válková, Lucie, in: Korpusová lingvistika Praha 2011 : 3: Gramatika a značkování korpusů, Praha, Nakl. Lidové noviny 2011, s. 39-48
13

Klitika jako kategorie diskusní

Uhlířová, Ludmila, in: Čeština - univerzália a specifika 3 [Č-USp 3] : Sborník konference v Brně 22.-24. 11. 2000, Brno, MU ; 2001, s. 29-35.
14

Postavení příklonek v české klauzi v korpusech současné češtiny

Petkevič, Vladimír, in: After Half a Century of Slavonic Natural Language Processing, Brno, Tribun EU 2009, s. 185-196
15

Z Harantova Putování

Zikánová, Šárka, in: Čeština doma a ve světě, 10, č. 1, 2002, s. 38-42
16

Postavení příklonky se v textu Kryštofa Haranta "Cesta z království Českého ... do Země svaté..."(...ale nemoha sám sobě pomoci, do vody upadl a se utopil (I 90))

Zikánová, Šárka, in: Čeština - univerzália a specifika 4 [Č-USp 4] : Sborník konference v Brně 15.-17. 11. 2001, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2002, s. 325-327
17

Klitika: fonetické vs. systémové hledisko

Křivan, Jan, in: Setkání bohemistů Cikháj 2006 [Cikháj 2006] : Sborník, Brno, Tribun EU ; 2008, s. 12-17
18

Klitika z hlediska funkční větné perspektivy (2)

Svoboda, Aleš, in: Čeština - univerzália a specifika 3 [Č-USp 3] : Sborník konference v Brně 22.-24. 11. 2000, Brno, MU ; 2001, s. 81-86.
19

Klitika z hlediska funkční větné perspektivy (1)

Svoboda, Aleš, in: Čeština - univerzália a specifika 2 [Č-USp 2] : Sborník konference ve Šlapanicích u Brna 17.-19. 11. 1999, Brno, MU ; 2000, s. 149-159.
20

Přízvuk dynamický (důrazový). Přízvuk melodický (intonace). Přízvukování předložek. Výslovnost cizích slov. Nominativ jmenovací. O svatý Václav. Zápor po slovesech bránění a obavy. Nebo - či? Postavení příklonek. Aktuální členění větné

Daneš, František, in: Jazykový koutek Československého rozhlasu. První výběr z rozhlasových výkladů o českém jazyce, Praha, Orbis ; 1949, s. 60-62, 62-65, 65-66, 67-74, 211-224, 219-220, 247-249, 257-258, 260-261, 262-264