Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach příklonky lieferte 23 Treffer
1

Why clitics cannot climb out of CP: a discourse approach

Dotlačil, Jakub, in: Annual Workshop on Formal Approaches to Slavic Linguistics. Vol. 15 [FASL 15] : The Toronto Meeting 2006, Ann Arbor, Michigan Slavic Publ. ; 2007, s. 76-93
2

Clitics in Slavic

Dimitrova-Vulchanova, Mila, in: Studia Linguistica, 49, č. 1, 1995, s. 54-92
3

The placement of unstressed ('enclitic') pronouns in Czech

Kotlaříková, Alena, in: Czech Language News, č. 5, 1995, s. 6
4

Second-position clitics in Czech: Syntactic or phonological?

Fried, Mirjam, in: Lingua (Amsterdam), 94, č. 2-3, 1994, s. 155-175
5

Z porážky se je možné poučit aneb Příklonky v ležérním stylu

Šimandl, Josef, in: Oratio et ratio [Oratio...] : Sborník k životnímu jubileu Jiřího Krause, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2005, s. 307-312
6

Dobrovský on clitic placement in Czech

Mills, Charles, in: Studia Moravica 1 : Sborník jazykovědných a literárněvědných příspěvků přednesených na mezinárodní vědecké konferenci Jazyk a literatura na Moravě pořádané ve dnech 24.-26. října 2002 v rámci realizace výzkumného záměru Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky MSM 152100017 - Dějiny a kultura Moravy jako modelu regionu na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Olomouc, UP ; 2004, s. 387-397.
7

Slovosled výrazu ť v češtině barokního období

Kosek, Pavel, in: Čeština v pohledu synchronním a diachronním [ČSynDia] : Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český, Praha, Karolinum 2012, s. 225-234.
8

Ertlova diskuse českých klitik

Toman, Jindřich, in: Čeština - univerzália a specifika 3 [Č-USp 3] : Sborník konference v Brně 22.-24. 11. 2000, Brno, MU ; 2001, s. 73-79.
9

Několik poznámek o tzv. rytmickém činiteli

Esvan, François, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 46, č. A 45, 1997, s. 85-93
10

Klitische Elemente im Tschechischen: eine kritische Bestandsaufnahme

Junghanns, Uwe, in: Linguistische Beiträge zur Slavistik 9 : JungslavistInnen-Treffen Halle a. d. Saale/Lutherstadt Wittenberg 27. September - 1. Oktober 2000, München, Sagner 2002, s. 117-150