Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach bibliografie lieferte 1369 Treffer
91

Bohemika ve španělských a mexických fondech. Bibliografie a první zprávy o výzkumu

Kašpar, Oldřich Praha 2005
92

Jazykovedy mira. Kratkij bibliografičeskij spravočnik-ukazatel'

Nilogov, Aleksej Sergejevič Abakan 2003
93

Bibliografie okresu Žďár nad Sázavou

Kubíček, Jaromír; Štarha, Ivan Brno 1993
94

1994 MLA International Bibliography of Books and Articles on the Modern Languages and Literatures. Vol. 3. Linguistics

Ed. Ford, Terence New York 1995
95

Select Bibliography on Czech History. Books and Articles 2000-2004 [SelectBiblCH]

Horčáková, Václava; Rexová, Kristina Ed. and introduced Pánek, Jaroslav Praha 2005
96

Bohemika v historických knižních fondech Španělska, Portugalska a Mexika 15.-18. století

Kašpar, Oldřich Praha 2008
97

Bohemika v historických knižních fondech Španělska, Portugalska a Mexika 15.-18. století

Kašpar, Oldřich Praha 2008
98

Soupis rukopisů knihovny při farním kostele svatého Jakuba v Brně

Petr, Stanislav Praha 2007
99

Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce 18. století. Dodatky. Díl 2: Tisky z let 1501-1800. Část 5: Písmeno M-O. Čís. 5135-6687

Tobolka, Zdeněk V.; Horák, František; Wižďálková, Bedřiška Praha 2000
100

Bibliografia słowianoznawstwa polskiego za lata 1996-2000. Słowiańszczyzna zachodnia i południowa

Głogowski, Piotr; Moroz-Grzelak, Lilla; Stefański, Michał Warszawa 2002