Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach bibliografie lieferte 1369 Treffer
41

Soziolinguistische Bibliographie europäischer Länder für 1988: CS

Nekvapil, Jiří, in: Sociolinguistica 4 : Internationales Jahrbuch für Europäische Soziolinguistik, Niemeyer, Tübingen ; 1990, s. 213-215
42

Sbírka rukopisných zlomků ve Státním okresním archivu v Kutné Hoře

Brodský, Pavel; Hradilová, Marta; Hrdinová, Martina; Petr, Stanislav; Tošnerová, Marie, in: Studie o rukopisech, 43, 2013, s. 207-248
43

Rozhovor s Petrem Sgallem

Chromý, Jan; Lehečková, Eva Sgall, Petr, in: Zažil jsem toho dost, Praha, Karolinum ; 2014, s. 89-124
44

Bibliografické zajímavosti z XIII. onomastického kongresu v Krakově

Nováková, Marie, in: Zpravodaj Místopisné komise ČSAV, 20, č. 3-4, 1979, s. 483-487
45

Bibliografie a onomastika. Současný stav a úkoly české onomastické bibliografie

Nováková, Marie, in: Jazykovědné aktuality, 18, č. 3, 1981, s. 102-103
46

Vozniknovenije, razvitije i sostojanije češskoj onomastičeskoj bibliografii

Nováková, Marie, in: Proceedings of the 13th International Congress of Onomastic Sciences 2 : Cracow, 21-25 August, 1978, Warszawa, PWN ; 1982, s. 223-226
47

Bibliografie české onomastiky 1981

Nováková, Marie; Tylová, Milena, in: Onomastický zpravodaj ČSAV, 25, č. 1-2, 1984, s. 200-236
48

Bibliografie české onomastiky 1982-1983

Nováková, Marie; Tylová, Milena, in: Onomastický zpravodaj ČSAV, 26, č. 1-2, 1985, s. 263-332
49

Izbrannaja bibliografija čechoslovackoj rusistiki s 1981 g

Nováková, Marie; Lešková, Zlata; Dekanová, Eva, in: Ruský jazyk, 36, č. 9, 1985-86, s. 415-418
50

Recenze a zprávy o Slovníku jazyka staroslověnského v chronologickém sledu

Nováková, Marie, in: Slavia, 58, č. 4, 1989, s. 351