Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach frazeologismy lieferte 706 Treffer
1

Frazeologizmy s ustarevšimi elementami v sovremennom russkom jazyke

Vychodilová, Zdeňka, in: Frazeologia a religia : Tezy referatów międzynarodowego sympozjum naukowego Opole, 4-6 września 1996 r, Opole, Komisja Frazeologii Słowiańskiej Międzynar. Komitetu Sław. 1996, s. 21-22
2

Ako to povedať expresívnejšie

Rechtoríková, Gabriela, in: Cizí jazyky, 46, č. 4, 2002-03, s. 134-135
3

Health in Czech phraseology: Who is healthy as a horse and who has robutst health?

Kolářová, Ivana, in: School and Health 21, 2009 : General Issues in Health Education, Brno, MU ; 2009, s. 89-98
4

Když se řekne... aneb Co bychom měli vědět, i když nás to ve škole neučili. Známé pojmy, přirovnání, rčení, výroky a osobnosti trochu jinak

Lajdar, Milan Hradec Králové 2005
5

Ke strukturním a významovým shodám frazeologických jednotek němčiny a češtiny

Chromečka, Julius, in: Cizí jazyky, 38, č. 5-6, 1994-95, s. 195-202
6

K vývoji jedné skupiny českých rčení (frazeosémantické pole "Opilství")

Stěpanova, Ludmila, in: Češtinář, 6, č. 4, 1995-96, s. 97-101
7

Ani zbla a houby s octem. O frazeologismech s význammem "nedostat nic"

Stěpanova, Ludmila, in: Jazyk a jeho užívání : Sborník k životnímu jubileu profesora Oldřicha Uličného, Praha, FF UK ; 1996, s. 81-86
8

Panenka Skákavá ze Žluticka

(lad), in: Mladá fronta Dnes (Praha), 28, č. 196, 2017, s. 14, (24. 8.)
9

Čes'ki frazeolohizmy z komponentamy-nazvamy kvitiv ta jich narodna interpretacija

Danylenko, Ljudmyla I., in: Movoznavstvo, č. 6, 1995, s. 62-69
10

"Krasnoje slovo"žurnalistov (o frazeologizmach v gazetnych zagolovkach)

Nikolajeva, Jelena, in: Rossica Olomucensia, 33, 1995, s. 85-88