Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach frazeologismy lieferte 706 Treffer
51

"Inostranec"v etnojazykovoj ocenke

Česnokov, I. I., in: Opera Slavica, 15, č. 2, 2005, s. 32-35
52

Czeskie frazeologizmy z komponentem pravda

Balowski, Mieczysław, in: Bohemistyka, 3, č. 3, 2003, s. 239-250
53

Kontekst i etimologija frazeologizma: iskaženije ili razvitije iskonnoj obraznosti

Nikolajeva, Jelena K., in: Rossica Olomucensia, 38, č. 2, 2000, s. 397-402
54

Chorvatskije frazeologizmy dobiti/dobivati košaricu i dati/davati košaricu

Fink, Žel'ka, in: Rossica Olomucensia, 42, č. 2, 2004, s. 641-645
55

Češskije frazeologizmy, svjazannyje s vojennoj dejatel'nost'ju (diachroničeskij aspekt)

Stěpanova, Ludmila, in: Slavjanskaja filologija 8 : Mežvuzovskij sbornik pamjati professora Ju. S. Maslova, Sankt-Peterburg, Izd. Sankt-Peterburgskogo univ. ; 1999, s. 91-98
56

O proischoždenii frazeologizma bez [vsjakich dal'nich] okoličnostej v russkom jazyke

Kochman, Stanislav, in: Pocta Evě Mrhačové [Pocta EM] : K životnímu jubileu doc. PhDr. Evy Mrhačové, CSc., děkanky Filozofické fakulty Ostravské univerzity, Ostrava, OU ; 2006, s. 131-133.
57

Novyje vektory issledovanija frazeologii v sovremennom paradigmal'nom prostranstve lingvistiki

Selivanova, Jelena, in: Parémie národů slovanských 2 : Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Ostravě ve dnech 10.-11. 11. 2004, Ostrava, FF OU ; 2005, s. 14-21.
58

Sind deutsche Phraseologismen prognostizierbar?

Mandáková, Catja; Sternkopf, Jochen, in: Linguistica Pragensia, č. 2, 1993, s. 89-98
59

Zum Gebrauch von Indefinitpronomen in phraseologischen Einheiten der deutschen Gegenwartssprache

Sternkopf, Jochen, in: Linguistica Pragensia, 1, 1993, s. 8-16
60

Phraseologismen im Olmützer Kodex Wenzels von Iglau aus den Jahren 1430-1492

Spáčilová, Libuše, in: Königgrätzer Linguistik- und Literaturtage, Hradec Králové, Gaudeamus 2003, s. 48-59