Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Miscellanea odd. rukopisů a starých tisků lieferte 23 Treffer
1

Postila P. Antonína Koniáše

Beneš, Pavel, in: Miscellanea odd. rukopisů a starých tisků, 9 (1992), 1993, s. 127-141
2

Nejstarší záznamy o počasí v pražském Klementinu a morová epidemie roku 1649

Beránek, Karel, in: Miscellanea odd. rukopisů a starých tisků, 8 (1991), 1992, s. 98-113
3

Zlomek dosud neznámého česky tištěného kalendáře Bartholomea Sculteta z roku 1592 dochovaný ve sbírce hispanik Roudnické lobkowiczké knihovny

Kašparová, Jaroslava, in: Miscellanea odd. rukopisů a starých tisků, 11 (1994), 1995, s. 109-123
4

Balbínova Historia dicta Pragensis aneb mráček na nebi věrného přátelství

Beránek, Karel, in: Miscellanea odd. rukopisů a starých tisků, 14 (1997), 1999, s. 40-56
5

Latinské literární projevy svatováclavského kultu v Záhřebu a jejich kořeny

Uhlíř, Zdeněk, in: Miscellanea odd. rukopisů a starých tisků, 8 (1991), 1992, s. 40-50
6

Knížka zlatá Vavřince Leandra Rvačovského a její exempla

Voit, Petr, in: Miscellanea odd. rukopisů a starých tisků, 8 (1991), 1992, s. 65-72
7

Neznámý středověký právnický rukopis ze zámecké knihovny na Orlíku. Nálezová zpráva

Svobodová, Milada, in: Miscellanea odd. rukopisů a starých tisků, 15 (1998), 2000, s. 65-72
8

Veleslavínův Kalendář historický z majetku pražského rodu Dvorských z Gryfí hory

Fejtová, Olga, in: Miscellanea odd. rukopisů a starých tisků, 15 (1998), 2000, s. 97-124
9

Statuta koleje Rečkovy z 16. století

Beránek, Karel, in: Miscellanea odd. rukopisů a starých tisků, 9 (1992), 1993, s. 43-60
10

Rétorika Summa dictaminum a Husův formulářový list

Vidmanová, Anežka, in: Miscellanea odd. rukopisů a starých tisků, 12 (1995), 1996, s. 22-32, franc