Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1992CZ000494
AutorBeránek, Karel
Titel

Nejstarší záznamy o počasí v pražském Klementinu a morová epidemie roku 1649

ErschienenMiscellanea odd. rukopisů a starých tisků, 8 (1991), 1992, s. 98-113
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Latina středověká a nová
Klassifikation (EN)Medieval and modern Latin
Schlagwörterlatina středověká
Schlagwörter (DE)Mittellatein
AnmerkungEdice latinských zápisů a poznámky k textu
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/494
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Zobrazení Jesenicka na mapě z roku 1649 / Gába, Zdeněk
Nález zlomku Řehole sv. Benedikta z 11. století v pražském Klementinu / Havel, Dalibor
Nová epidemie / Ševčík, M.
Nájemníci na Starém Městě pražském roku 1608 / Čechura, Jaroslav
Záznamy / Kolář, Jiří
Angličané nemluví o počasí / Schmiedtová, Věra
Akta komise pro reformu pražské univerzity z roku 1547 / Beránek, Karel