Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ001508
AutorPetruchinová, J. V.
Titel

Onomaziologický aspekt konfrontačného štúdia slovanských aspektuálnych systémov

ErschienenZápisník slovenského jazykovedca, 14, č. 1-4, 1995, s. 20-21
Spracheslo
Klassifikation (CZ)Vzájemné kontakty mezi jazyky slovanskými. Příspěvky porovnávací
Klassifikation (EN)Contacts between Slavonic languages. Comparative contributions
Schlagwörterjazyky slovanské; studie porovnávací
Schlagwörter (DE)Slawische Sprachen; Vergleichsstudie
AnmerkungKoncepce slovenského vidu, srovnání se situací v ostatních slov. jazycích (též v češtině)
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1508
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Z česko-slovenského konfrontačného štúdia / Ondrejovič, Slavomír
Institucionální předpoklady studia slovanských jazyků, kultury a dějin slovanských národů / Šimeček, Zdeněk
Úvod do studia slovanských jazyků a gramatika staroslověnštiny. (textová opora) / Bogoczová, Irena
Obchodní jméno jako fenomén onomaziologický a sociologický / Knappová, Miloslava
K dějinám studia slovanských jazyků a literatur v Brně / Dorovský, Ivan
Možnosti a meze komparativního studia slovní zásoby slovanských jazyků / Gladkova, Hana
Delovoje obščenije: kross-kul'turnyj aspekt / Kozlova, Tat'jana V.