Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Vzájemné kontakty mezi jazyky slovanskými. Příspěvky porovnávací provides 455 hits
1

Onomaziologický aspekt konfrontačného štúdia slovanských aspektuálnych systémov

Petruchinová, J. V., in: Zápisník slovenského jazykovedca, 14, č. 1-4, 1995, s. 20-21
2

Contrastive Comparison and other Types of Polylingual Description

Barnet, Vladimír, in: Praguiana 1945-1990, Amsterdam, Benjamins ; 1994, s. 217-228
3

On the Contrastive Study of Cognate Languages

Barnetová, Vilma; Barnet, Vladimír, in: Praguiana 1945-1990, Amsterdam, Benjamins ; 1994, s. 229-241
4

K metodologii sopostavitel'nogo izučenija dinamiki slovarnogo zapasa

Savický, Nikolaj P.; Šišková, Růžena, in: Teoretičeskije i metodologičeskije problemy sopostavitel'nogo izučenija slavjanskich jazykov, Moskva, Nauka ; 1994, s. 51-56
5

Iz opyta sopostavitelűnogo izučenija terminologičeskich sistem v slavjanskich jazykach

Usačeva, V. V., in: Teoretičeskije i metodologičeskije problemy sopostavitel'nogo izučenija slavjanskich jazykov, Moskva, Nauka ; 1994, s. 56-70
6

Słownictvo wartościujące w porównawczych badaniach slawistycznych

Puzynina, Jadwiga, in: Prace Filologiczne (Warszawa), 44, 1999, s. 435-439
7

Nazwy własne w ujęciu konfrontatywnym

Damborský, Jiří, in: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Powstańców Śląskich. Slawistyka (Opole), č. 1, 1994, s. 21-24
8

Bartoloměj Kopitar a český romantizmus

Homoláč, Jiří; Stich, Alexandr, in: Obdobja (Ljubljana), 15, 1995, s. 437-454
9

Kirilometodievistikata - svărzvašto zveno meždu bălgarskata i češkata slavistika

Večerka, Radoslav, in: Bălgarska reč (Sofija), 8, č. 2, 2002, s. 5-10
10

Změny v sociální modalitě

Damborský, Jiří, in: Slovanské studie = Studia Slavica, 1, 1993, s. 11-16