Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1992CZ001265
AutorDurych, Václav
Titel

Durychův "Z růže kvítek"

ErschienenLidová demokracie (Praha), 48, č. 34, 1992, s. 4, 8.4.1992
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Obecné otázky uměleckého stylu. Jazyk a styl v jednotlivých literárních žánrech
Klassifikation (EN)The style of particular literary forms
SchlagwörterDurych, Jaroslav; jazyk autorský
Schlagwörter (DE)Autorensprache
AnmerkungCharakteristika jazyka prózy
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1265
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Růže stolistá. F. L. Čelakovský 1799-1999. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference
Růže prší krásná.... Disputace o barokním jazyku a (chválo)řeči / Janečková, Marie
Žena - růže - píseň - řeč. Sborník na počest životního jubilea Radoslavy Kvapilové Brabcové
Variantní tvary v deklinaci vzoru růže / Tušková, Jana Marie
Přechod feminin mezi vzory žena a růže / Tušková, Jana Marie
Mistr Růže aneb Detektiv jazykozpyteckého básnictví / Marvan, Jiří
"Čas růže přináší". Ministr změnil rčení / Bůnová, Michaela