Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1996CZ001571
AutorHoffmannová, Jana
Titel

Ke stylu deníkové a memoárové literatury

ErschienenStyl a tekst : Materiały międzynarodowej konferencji naukowej, Opole, 26 - 28.09.1995 r, Opole, Inst. filologii polskiej ; 1996, s. 101-107
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Obecné otázky uměleckého stylu. Jazyk a styl v jednotlivých literárních žánrech
Klassifikation (EN)The style of particular literary forms
Schlagwörterstyl memoárový; deníky; vzpomínky; memoáry; stylizace; čeština
Schlagwörter (DE)Tschechisch
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1571
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Paradoxy deníkové a memoárové literatury / Hoffmannová, Jana
Paradoxy deníkové a memoárové literatury (sémanticko-pragmatická analýza) / Hoffmannová, Jana
Ke stylu (současné) (české) konverzace / Hoffmannová, Jana
Pozice "stylu mluveného"a "stylu psaného"v klasifikaci stylů / Hoffmannová, Jana
Ke stylu kázání / Havlík, Martin
Proměny odborného stylu a vědeckého diskurzu / Hoffmannová, Jana
Ke stylu prologu Zbraslavské kroniky / Pumprová, Anna