Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Spisovná výslovnost. Umělecký přednes. Jazyková kultura na divadle, v rozhlase, v televizi apod lieferte 507 Treffer
1

Výzkum výslovnosti v České televizi: slovanská antroponyma

Jílková, Lucie, in: Slavia, 85, č. 2, 2016, s. 217-223
2

Kvalita a kvantita vokálů u moderátorů televizního zpravodajství ČT 1

Kopečková, Michaela, in: Bohemica Olomucensia, 8, č. 2, 2016, s. 80-97
3

Nemelodické melodické vytýkání

Bartošek, Jaroslav, in: Naše řeč, 75, č. 4, 1992, s. 198-204
4

Ke srozumitelnosti rozhlasových sportovních zpráv

Bartošek, Jaroslav, in: Všeobecné a špecifické otázky jazykovej komunikácie : Komunikáty z vedeckej konferencie, konanej v Banské Bystrici 3.-5. septembra 1991. Zv. 1, Banská Bystrica, PF ; 1991, s. 150-158.
5

Pojem mluvenost v připravených spisovných komunikátech

Bartošek, Jaroslav, in: Spisovnost a nespisovnost dnes : Sborník příspěvků z mezinárodní konference Spisovnost a nespisovnost v současné jazykové a literární komunikaci. Šlapanice u Brna 17. - 19. ledna 1995, Brno, MU ; 1996, s. 93-97.
6

Kodifikace výslovnosti a jazyková praxe

Krčmová, Marie, in: Spisovnost a nespisovnost dnes : Sborník příspěvků z mezinárodní konference Spisovnost a nespisovnost v současné jazykové a literární komunikaci. Šlapanice u Brna 17. - 19. ledna 1995, Brno, MU ; 1996, s. 103-105.
7

Variabilita standardu výslovnosti a její meze

Palková, Zdena, in: Spisovnost a nespisovnost dnes : Sborník příspěvků z mezinárodní konference Spisovnost a nespisovnost v současné jazykové a literární komunikaci. Šlapanice u Brna 17. - 19. ledna 1995, Brno, MU ; 1996, s. 106-109.
8

Nespisovnost v rozhlasovém vysílání

Müllerová, Olga, in: Spisovnost a nespisovnost dnes : Sborník příspěvků z mezinárodní konference Spisovnost a nespisovnost v současné jazykové a literární komunikaci. Šlapanice u Brna 17. - 19. ledna 1995, Brno, MU ; 1996, s. 204-207.
9

Mluvní tempo v rozhlase a v televizi

Bartošek, Jaroslav, in: K diferenciaci současného mluveného jazyka : Sborník prací z mezinárodní vědecké konference (Ostrava, září 1994), Ostrava, FF OU ; 1995, s. 145-153.
10

Problémy ortoepie u výchovných pracovníků učňovského školství

Kolařík, Josef, in: Studia philologica, 6, 1995, s. 15-19