Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1998CZ014314
AutorHerejk, Jiří
Titel

Účetnictví v německy a anglicky mluvících zemích

Ort/VerlagPraha: Codex Bohemia
Jahr1998
Seiten229 s.
Sprachecze; eng; ger
ISBN80-85963-70-1
Klassifikation (CZ)Praktické mluvnice, učebnice, slovníky aj.
Praktické mluvnice, učebnice, slovníky aj.
Klassifikation (EN)Practical grammars, textbooks, dictionaries, etc.
Practical grammars, textbooks, dictionaries, etc.
Schlagwörterterminologie; účetnictví; finance; němčina; angličtina
Schlagwörter (DE)Terminologie; Deutsch; Englisch
AnmerkungPodle ČNB-K 1999, 5576
Mediumbook
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/14314
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Reálie anglicky mluvících zemí / Brendlová, Světla
Reálie anglicky mluvících zemí / Brendlová, Světla
Několik praktických poznámek k výuce německy mluvících studentů / Vondráčková, Galina
Terorismus česky - německy - rusky - anglicky / Šimonovská, Marie
Odborný slovník pro účetnictví, výkazy a DPH česko-německý, německo-český / Stehnová, Magda
Filatelie (česky - německy - anglicky - francouzsky - španělsky) 1, 2 / Kasl, Jiří
Negativní jazykový transfer u anglicky mluvících studentů češtiny jako cizího jazyka / Daněk, Jan