Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1998CZ014849
AutorDaňhová, Barbora; Krejčová, Eva
Titel

Informační příručka k přijímacím zkouškám z jazyka anglického a německého

Ort/VerlagČeské Budějovice: JU
Jahr1998
Seiten42 s.
Spracheeng; ger; cze
ISBN80-7040-320-9
Klassifikation (CZ)Praktické mluvnice, učebnice, slovníky aj.
Praktické mluvnice, učebnice, slovníky aj.
Klassifikation (EN)Practical grammars, textbooks, dictionaries, etc.
Practical grammars, textbooks, dictionaries, etc.
Schlagwörterangličtina; němčina; zkoušky přijímací
Schlagwörter (DE)Englisch; Deutsch
AnmerkungPodle ČNB-K 1999, 10037
Mediumbook
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/14849
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Příprava k přijímacím zkouškám z německého jazyka na vysokou školu / Kipp, Nicole
Příprava k přijímacím zkouškám z cizího jazyka / Dvořáková, Milena
Příprava k přijímacím zkouškám z anglického jazyka na vysokou školu. 2., aktualiz. vyd / Hejnák, Josef
Několik poznámek k přijímacím zkouškám z českého jazyka na střední školy / Polák, Milan
Texty pro přípravu k přijímacím zkouškám z českého jazyka. 2. vyd / Vitvarová, Jiřina
Přehled studijní literatury k přijímacím zkouškám
Závěry konference učitelů anglického a německého jazyka / Kavková, Eva