Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ001434
AutorStyblík, Vlastimil
Titel

Spojky a částice aby, kdyby ve spojení se slovesnými tvary podmiňovacího způsobu

ErschienenČeský jazyk a literatura, 46, č. 3-4, 1995-96, s. 87
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jednotlivé slovní druhy, jejich mluvnické kategorie a význam
Klassifikation (EN)Particular word classes, their grammatical categories and meaning
Schlagwörterspojky; částice; kondicionál; čeština
Schlagwörter (DE)Partikel, pl. Partikeln; Tschechisch
Mediumarticle
Bestand in Dtl.ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1434
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

K spojení dvou předložek vedle sebe / Styblík, Vlastimil
"... aby se umění malířskému vyučoval.". Křestní, výuční a zachovací listy z fondu Pražská malířská bratrstva
Nominalizace vyjádřené slovesnými adjektivy / Panevová, Jarmila
Tajemné spojení jazyka se světem / Materna, Pavel
Různá vyjádření přísudku jmenného se sponou / Styblík, Vlastimil
Nechala se holka sbalit, nebo zbalit? / Styblík, Vlastimil
Anglické spojky