Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1996CZ000620
AutorHrušková, Zdeňka
Titel

Soustava tvarů slov (formální tvarosloví)

ErschienenČeština - řeč a jazyk, Praha, ISV ; 1996, s. 160-224
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jednotlivé slovní druhy, jejich mluvnické kategorie a význam
Klassifikation (EN)Particular word classes, their grammatical categories and meaning
Schlagwörterdeklinace; konjugace; druhy slov; třídy slovesné; vzory slovesné; čeština
Schlagwörter (DE)Deklination; Tschechisch
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/620
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Exotikon českých slov a tvarů I. (9) / Marvan, Jiří
Soustava a jména živočichů / Kratochvíl, J.
Frekvence slov, slovních druhů a tvarů v českém jazyce / Jelínek, Jaroslav
Přenášení jmen provázené formální diferenciací / Hladká, Zdeňka
Tvarosloví staroslověnštiny / Junková, Bohumila
Pravopis a tvarosloví. V čem často chybujeme / Kvapilová Brabcová, Radoslava
Číselná soustava hlaholice a cyrilice / Pilát, Štefan