Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2013CZ102769
AutorGriciuvienė, Eglė
Titel

Baltské kmeny v 5.-13. století

ErschienenSvět tajemných Baltů, Brno, Moravské zemské muzeum 2013, s. 55-65
Sprachecze; eng
Klassifikation (CZ)Jazyky baltské (z hlediska srovnávacího)
Klassifikation (EN)Baltic languages
Schlagwörterjazyky baltské; etnonyma
AnmerkungJména baltských kmenů
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/102769
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Baltské kmeny v 5.-13. století / Griciuvienė, Eglė
Baltské výpůjčky v sámštině / Hofírková, Lucie
Cisterciácký duktus v listinách na konci 13. století / Dospiva, David
Baltské jazyky v proměnách metod. Sborník příspěvků z mezinárodní baltistické konference
Encyklopedie baltské mytologie / Běťáková, Marta Eva
Indiánské kmeny, nebo národy? / Salzmann, Zdeněk
K pojmenovacím zvyklostem v období 12.-13. století / Pleskalová, Jana