Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Baltic languages lieferte 203 Treffer
1

Baltské kmeny v 5.-13. století

Griciuvienė, Eglė, in: Svět tajemných Baltů, Brno, Moravské zemské muzeum 2013, s. 55-65
2

Baltské kmeny v 5.-13. století

Griciuvienė, Eglė, in: Svět tajemných Baltů, Brno, Moravské zemské muzeum 2013, s. 55-65
3

Zum Präteritum Frequentativum im Litauischen und einer Entsprechung desselben im Lettischen

Eckert, Rainer, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 45, č. A 44, 1996, s. 39-46
4

K rekonstrukci staropruské sociální terminologie (svobodní)

Vykypěl, Bohumil, in: Varia 7 : Zborník materiálov zo 7. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 3.-5. 12. 1997), Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV ; 1998, s. 194-206
5

Fonologický inventář a jeno morfonologické třídění. Obecná metodologická rozvaha nad konkrétním materiálem jazyka litevského

Hoskovec, Tomáš, in: Slavia, 71, č. 3, 2002, s. 267-300
6

Litevština

Martinkute, Austeja, in: Heterogennost v komunikaci, v textu a v jazyce [Heterogennost...], Praha, FF UK ; 1999, s. 123-130
7

Zu den angeblich litauischen Wörtern im altpreussischen Vokabular Simon Grunaus

Vykypěl, Bohumil, in: Baltistica (Vilnius), 33, 1998, s. 209-213
8

Čechi i Čechija: drevnejšije formy nazvanij v istorii litovskoj pis'mennosti ("Postilla"M. Daukši 1599 g.)

Nepokupnyj, Anatolij, in: Acta onomastica, 40 (1999), 2000, s. 134-140
9

Významné obohacení naší baltistiky

Vávra, Jaroslav, in: Časopis pro moderní filologii, 83, č. 2, 2001, s. 124-125
10

"Přátelský přípisek"Immanuela Kanta k litevskému slovníku

Hoskovec, Tomáš, in: Filosofický časopis, 50, č. 1, 2002, s. 125-146