Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2007CZ056137
AutorVoisine-Jechová, Hana
Titel

Preromantický jazyk - preromantický vztah k jazyku. Od Poláka k Tylovi

ErschienenJeden jazyk naše heslo buď. 4 : Český romantismus - jiskření a záblesky. Sborník příspěvků z vědecké literární konference konané u příležitosti 170. výročí prvního vydání Máchova Máje, Radnice, Spolek divadelních ochotníků ; 2007, s. 129-142.
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Dějiny lingvistické práce na území ČR (období starší, do roku 1848)
Klassifikation (EN)History of linguistics in the Czech territory (older period, till 1848)
Schlagwörtervztah k jazyku; preromantismus; čeština; obrození národní; situace jazyková
Schlagwörter (DE)Tschechisch; Sprachsituation
AnmerkungJazyková situace na poč. 19. stol., psaní o jazyce a psaní jazykem (jazyk jako literární motiv a užívání jazyka)
Mediumarticle
PURLhttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/56137
BestandSearch WorldCat
PURLCitation link