Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2002CZ027835
AutorBlažek, Vladimír
Titel

Omyly a padělky ve slovanských písemných pramenech

ErschienenPřednášky z 45. běhu LŠSS [PřednLŠSS 45], Praha, FF UK ; 2002, s. 7-12
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Vývoj slovanských jazyků
Klassifikation (EN)Development of Slavonic languages
Schlagwörterjazyky slovanské; rekonstrukce; paleografie
Schlagwörter (DE)Slawische Sprachen; Rekonstruktion; Paläographie
AnmerkungPříčiny omylů a jejich typologie (na konkrétním materiále legend a kronik)
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/27835
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Nábytkové omyly / Štícha, František
Indoevropský etymon dlouhý ve světle slovanských a tocharských kontinuantů / Blažek, Václav
Negace ve slovanských jazycích / Běličová, Helena
Rétorika ve slovanských zemích / Kraus, Jiří
Antipřísloví ve slovanských jazycích / Fojtů, Petra
Omyly v místním názvosloví na Českolipsku / Panáček, Jaroslav
Názvy koření ve slovanských jazycích / Valčáková, Pavla