Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1999CZ014627
AutorRuferová, Jana
Titel

Sémantické typy predikativních adjektiv s prostým a předložkovým genitivem v současné ruštině

Ort/VerlagHradec Králové: Gaudeamus
Jahr1999
Seiten283 s.
Sprachecze; rus
ISBN80-7041-578-9
Klassifikation (CZ)Mluvnická stavba jazyka
Klassifikation (EN)Grammar
Schlagwörterruština; adjektiva predikativní; typy sémantické; genitiv prostý; genitiv předložkový; valence; sémantémy; sémantika
Schlagwörter (DE)Russisch; Valenz (Wertigkeit); Semantik
ReviewKochová, Daniela Češtinář 1999-2000, 10, č. 5, s. 170-171.; Uličný, Oldřich, Jazykovědné aktuality 1999, 36, č. 3-4, s. 39-40.; Skwarska, Karolína, Slavia 2001, 70, č. 2, s. 244-247.; Žaža, Stanislav, Opera Slavica 2000, 10, č. 2, s. 48-49.
AnmerkungLingvistický popis predikativně užitých adj. v ruštině.
Mediumbook
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/14627
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Sémantické typy ruských predikativních adjektiv se substantivními doplněními typu Ngen / Ruferová, Jana
České ekvivalenty konstrukcí s předložkovým instrumentálem v ruštině (na materiálu konstrukcí s předložkou nad ) / Ruferová, Jana
K stanovení sémantických typů predikativních adjektiv s doplněními reprezentovanými substantivními předložkově pádovými tvary / Ruferová, Jana
K jednomu příkladu hodnotících struktur v současné ruštině / Ruferová, Jana
Přínos diachronního pohledu při interpretaci předložek v současné ruštině / Ruferová, Jana
Typy pojmenování v současné ruštině (zejména v podnikatelské oblasti) / Rudincová, Blažena
K charakteristice předložky v reprezentacích doplění k predikativně užitým adjektivům v současné ruštině / Ruferová, Jana