Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1997CZ007503
AutorJelínek, Milan; Měšťan, Antonín; Žemlička, Milan; Křístek, Michal
Titel

Jazykové zákampí

ErschienenLidové noviny (Praha) - příl. Národní, 10, 1997
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Časopisecké, rozhlasové, televizní aj. jazykové koutky
Klassifikation (EN)Language columns in journals. Radio and TV broadcasts on language
Schlagwörterkoutky jazykové; čeština
Schlagwörter (DE)Sprachenecken; Tschechisch
AnmerkungKoutek obsahuje zejména příspěvky o používání přejatých a cizích slov v češtině, o významu slov a rčení a příspěvky k jazykové a lexikální správnosti; Od listopadu příloha přejmenována na Nedělní LN.
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/7503
PURLCitation link