Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1996CZ001695
AutorJaklová, Alena
Titel

Několik poznámek k rybářskému slangu a k rybářské terminologii

ErschienenNaše řeč, 79, č. 1, 1996, s. 15-20
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Nářečí sociální (argot, slangy apod.)
Terminologie technických a průmyslových oborů
Klassifikation (EN)Social dialects (argot, slang, etc.)
Terminology of technical and industrial fields
Schlagwörterslang rybářský; terminologie; čeština; rybářství
Schlagwörter (DE)Terminologie; Tschechisch
AnmerkungZ hlediska lexikálního, rybníkářské názvosloví
Mediumarticle
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1695
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Několik poznámek k syntaktické terminologii / Zimová, Ludmila
K výzkumu slangů / Jaklová, Alena
Několik poznámek k lékařské terminologii druhé poloviny 18. století / Pleskalová, Jana
Několik poznámek k lékařské terminologii druhé poloviny 18. století / Pleskalová, Jana
K historii a proměnám cyklistického slangu / Jaklová, Alena
Několik poznámek k jazykovědné terminologii v pomocných knihách o češtině / Zimová, Ludmila
Několik poznámek / Nevole, Milan