Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach slang rybářský lieferte 8 Treffer
1

Rybníkářství a rybářský slang v jižních Čechách

Jaklová, Alena, in: Jazyk a řeč jihočeského regionu 4 : Sborník katedry českého jazyka Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, České Budějovice, PF ; 1995, s. 48-66
2

Několik poznámek k rybářskému slangu a k rybářské terminologii

Jaklová, Alena, in: Naše řeč, 79, č. 1, 1996, s. 15-20
3

K historii rybářství a rybářského slangu v jižních Čechách

Jaklová, Alena, in: Výběr (České Budějovice), 34, č. 1, 1997, s. 41-46
4

Rybářský slovník. Voda, ryby, sportovní rybářství od A do Z

Pohunek, Milan Plzeň 1996
5

Slangy v jižních Čechách

Jaklová, Alena, in: Čeština doma a ve světě, 8, č. 3, 2000, s. 142-145
6

Ke vztahu terminologického a slangového názvosloví některých profesí

Jaklová, Alena, in: Termina 2000 : Sborník příspěvků z 2. konference 1996 a 3. konference 2000, Praha, Galén ; 2001, s. 277-280
7

Lexikální výpůjčky v jihočeských slanzích

Jaklová, Alena, in: Jinakost, cizost v jazyce a literatuře [Jinakost...] : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 1999, s. 216-220
8

Germanismen in den südböhmischen Slangs

Jaklová, Alena, in: Selecta Bohemico-Germanica : Tschechisch-deutsche Beziehungen im Bereich der Sprache und Kultur, Münster, Lit 2003, s. 83-91