Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ014680
AutorŠimečková, Alena
Titel

O němčině pro Čechy

Ort/VerlagPraha: H&H
Jahr1995
Seiten139 s.
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Popis a rozbor jazyka
Klassifikation (EN)Description and analysis of language
Schlagwörterněmčina; situace jazyková; nářečí; vývoj
Schlagwörter (DE)Deutsch; Sprachsituation; Mundart; Entwicklung
AnmerkungVývoj němčiny, jazyková situace, nářečí, spisovný a hovorový jazyk v německy mluvících zemích.
Mediumbook
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/14680
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

O němčině pro Čechy / Šimečková, Alena
O němčině pro Čechy. 2., uprav. vyd / Šimečková, Alena
O češtině pro Čechy. Jazyková příručka / Daneš, František
O češtině pro Čechy. Jazyková příručka. 2., [přeprac.] vyd / Daneš, František
O češtině nejen pro Čechy / Čechová, Marie
Prosazování jmenného záporu s nicht- v současné němčině / Šimečková, Alena
Pragmatické příznaky některých slovotvorných typů v současné němčině / Šimečková, Alena