Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ001560
AutorMachová, Svatava
Titel

Dialog o významu

ErschienenRozumět jazyku : Sborník k významnému životnímu jubileu univ. prof. PhDr. Radoslavy Brabcové, CSc, Praha, PF UK ; 1995, s. 66-72
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Čeština ve společnosti a praxi
Klassifikation (EN)Czech in society and practice
Schlagwörterdialogy; znaky jazykové; čeština
Schlagwörter (DE)Dialoge; Tschechisch
AnmerkungPojednání o dialogu probíhajícím mezi českými dospělými rodilými mluvčími, jehož tématem je konceptuální/kognitivní význam jednoduchého/složitého jazykového znaku
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1560
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Lingvistické aspekty dialogu o významu / Machová, Svatava
Dialog a jeho uplatnění při výstavbě textu vysokoškolských učebnic / Machová, Svatava
Odhalování významu jazykového znaku jako součást výuky mateřského jazyka na 2. stupni základních škol / Machová, Svatava
Výuka obecných výkladů o jazyce na gymnáziích / Machová, Svatava
Slovo o významu slova slovo / Čechová, Marie
Dialog. Sémiotické rozměry a rozhraní dialogu / Tondl, Ladislav
Ještě jednou o dvou úrovních významu / Peregrin, Jaroslav