Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000927
AutorTesařík, Bohumil
Titel

Český jazyk na pařížské Sorbonně

ErschienenČeský jazyk a literatura, 46, č. 1-2, 1995-96, s. 39
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Současný stav a organizace lingvistické práce v zahraničí
Klassifikation (EN)The present organization of linguistics abroad
Schlagwörtervyučování; čeština jako jazyk cizí
Schlagwörter (DE)Unterricht; Tschechisch als Fremdsprache
AnmerkungInformace. - Pod stejným názvem v. též Katolický týdeník (Praha) 11.6.1995, s. 9
Mediumarticle
Bestand in Dtl.ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/927
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Slovník český jazyk - český znakový jazyk. Školská jazykovědná terminologie pro 1. a 2. stupeň základních škol [CD-ROM] / Šůchová, Lucie
Český jazyk. Najnowsze dzieje języków słowiańskich
Český jazyk. Cvičebnice pro 9. ročník základních škol. 2. uprav. vyd / Hauser, Přemysl
Český jazyk. Rozšířený přehled učiva základní školy s cvičeními a klíčem. 12., přeprac. vyd / Melichar, Jiří
Český jazyk. Cvičebnice pro 5. ročník základní školy. Originální zadání přijímacích zkoušek z víceletých gymnázií
Český jazyk. Učební osnovy pro 1. až 9. ročník. Vzdělávací program Základní škola
Český jazyk. Rozšířený přehled učiva základní školy s cvičeními a klíčem, upravený v souladu s Pravidly českého pravopisu z r. 1993. 13., uprav. vyd / Melichar, Jiří