Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000724
AutorValčáková, Pavla
Titel

Josef Miloslav Kořínek (1899-1945)

ErschienenSborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 44, č. A 43, 1995, s. 139-140
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Dějiny lingvistické práce na území Československa (do roku 1945)
Klassifikation (EN)History of linguistics in Czechoslovakia (till 1945)
SchlagwörterKořínek, Josef Miloslav; lingvisté; indoevropeisté
Schlagwörter (DE)Linguisten
AnmerkungLingvista, indoevropeista, stoupenec PLK
Mediumarticle
URLdigilib.phil.muni.cz (homepage)
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/724
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Miloslav Krbec / Komárek, Karel
Miloslav Okál. Prvý slovenský profesor klasickej filológie / Škoviera, Daniel
Na storočnicu profesora J. M. Kořínka (10. 1. 1899 - 24. 8. 1945) / Horecký, Ján
Miloslav Sedláček sedmdesátiletý / Svobodová, Ivana
Miloslav Vondráček padesátiletý / Zeman, Jiří
PhDr. Miloslav Dlouhý / Balcar, Milan
Jan Kořínek - velký a živý barokní prozaik / Stich, Alexandr