Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000694
AutorHauser, Přemysl
Titel

Vznik, zdroje a vývoj hornického slangu na Oslavansku

ErschienenSborník přednášek z 5. konference o slangu a argotu v Plzni 7. - 9. února 1995 [SlangArgot 5], Plzeň, PF ; 1995, s. 71-76.
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Nářečí sociální (argot, slangy apod.)
Popis a rozbor jazyka
Klassifikation (EN)Social dialects (argot, slang, etc.)
Description and analysis of language
Schlagwörterslang hornický; čeština; němčina; terminologie
Schlagwörter (DE)Tschechisch; Deutsch; Terminologie
AnmerkungJazykové adaptace německého názvosloví
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/694
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Judeošpanělština - vznik a vývoj / Garcia, Kateřina
Vznik a vývoj písma. 1: Předlatinková a nelatinková písma. 2: Latinková písma / Průšová, Jana
Nad mluvou města Brna, zdroje - stav - vývoj / Krčmová, Marie
Vznik syntetické řeči v českých zemích. Tři zdroje deformací české intonace / Faktor, Jan
Informační zdroje / Höflerová, Eva
Lidské zdroje. Výkladový slovník / Palán, Zdeněk
Židé v Albánii - vznik a vývoj židovského osídlení do konce 17. století / Buřič, Martin