Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Hauser, Přemysl lieferte 93 Treffer
1

Vznik, zdroje a vývoj hornického slangu na Oslavansku

Hauser, Přemysl, in: Sborník přednášek z 5. konference o slangu a argotu v Plzni 7. - 9. února 1995 [SlangArgot 5], Plzeň, PF ; 1995, s. 71-76.
2

Cesta a pouť. Česko-slovinské paralely lexikální a slovotvorné

Hauser, Přemysl, in: Cesty a cestování v jazyce a literatuře : Sborník příspěvků z konference konané 6.-8. 9. 1994, Ústí n. Labem, UJEP ; 1995, s. 40-45
3

Kolik je vám let?

Hauser, Přemysl, in: Rozumět jazyku : Sborník k významnému životnímu jubileu univ. prof. PhDr. Radoslavy Brabcové, CSc, Praha, PF UK ; 1995, s. 25-26
4

Deminutiva v příjmeních

Hauser, Přemysl, in: Seminář Onymické systémy v regionech : (Sborník příspěvků z V. semináře "Onomastika a škola", konaného 12.-14. ledna 1993 v Hradci Králové), Hradec Králové, 1995, s. 15-22
5

Slovotvorná správnost a spisovnost z hlediska školy

Hauser, Přemysl, in: Spisovnost a nespisovnost dnes : Sborník příspěvků z mezinárodní konference Spisovnost a nespisovnost v současné jazykové a literární komunikaci. Šlapanice u Brna 17. - 19. ledna 1995, Brno, MU ; 1996, s. 231-233.
6

Anketa o učebnicích

Hauser, Přemysl, in: Český jazyk a literatura, 46, č. 9-10, 1995-96, s. 218-220
7

Slovesa se zdvojenými předponami zne-, zane- (zneklidnit, zanedbat)

Hauser, Přemysl, in: Pocta Dušanu Šlosarovi : Sborník k 65. narozeninám, Boskovice, Albert ; 1995, s. 200-203.
8

První mluvnice češtiny pro Slovince v kontextu českého mluvnictví

Hauser, Přemysl, in: Studia Balkanica Bohemo-Slovaca 4 : (Příspěvky přednesené na 4. balkanistickém sympoziu v Brně ve dnech 25. a 26. května 1994), Brno, MU ; 1995, s. 110-116.
9

Podoba, historie a užívání slov zšíři, zvýši aj

Hauser, Přemysl, in: Jazyk a kultura vyjadřování : Milanu Jelínkovi k pětasedmdesátinám, Brno, MU ; 1998, s. 97-100
10

Adjektiva s předponou bez

Hauser, Přemysl, in: Škola, jazyk, literatura : Sborník pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, sv. 118 - Řada jazyková a literární č. 25, Brno, MU ; 1991, s. 49-58