Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000628
AutorFurdík, Juraj
Titel

"Zákonitosť jednotlivého"v slovanskej lexike

ErschienenSlavica Slovaca, 30, č. 2, 1995, s. 122-127
Spracheslo
Klassifikation (CZ)Současný stav a organizace lingvistické práce v ČR
Současný stav a organizace lingvistické práce v zahraničí
Klassifikation (EN)The present organization of linguistics in the Czech Republic
The present organization of linguistics abroad
Schlagwörterlexikologie; jazyky slovanské; zásoba slovní; čeština; slovenština
Schlagwörter (DE)Lexikologie; Slawische Sprachen; Wortschatz; Tschechisch; Slowakisch
AnmerkungÚvahy o současných českých a slovenských lexikologických výzkumech
Mediumarticle
URLwww.slavu.sav.sk (homepage)
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/628
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Nominácia v odbornej lexike / Heiser, František
Teória motivácie v lexikálnej zásobe / Furdík, Juraj
Moravizmy v lexike staroslovienskich pamiatok / Huťanová, Jana
Univerbizácia v športovej lexike slovenčiny / Doktór, Sylwia
Dynamické tendencie v slovanskej frazeológii / Vychodilová, Zdeňka
K lexike verša Šafárikovej zbierky Tatranská Múza s lýrou slovanskou / Sabol, Ján
Zo slovenskej a slovanskej lexiky / Habovštiak, Anton