Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000514
AutorHorecký, Ján
Titel

Gay, gaya, gayovia

ErschienenKultúra slova, 29, č. 5, 1995, s. 288-289
Spracheslo
Klassifikation (CZ)SLOVENŠTINA
Kontakty češtiny s jazyky slovanskými. Příspěvky porovnávací
Klassifikation (EN)SLOVAK
Contacts of Czech with Slavonic languages
Schlagwörterslova přejatá; slovenština
Schlagwörter (DE)Lehnwörter; Slowakisch
AnmerkungOdkaz na český překlad ve slovníku Haise - Hodka, Velký anglicko-český slovník.
Mediumarticle
URLwww.juls.savba.sk (homepage)
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/514
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Slovensko-česká diglosná komunikácia / Horecký, Ján
Systém pádov / Horecký, Ján
Typológia slovanských jazykov a P. J. Šafárik / Horecký, Ján
Roman Jakobson (1896-1982) / Horecký, Ján
The Invariant Meaning of Derived Words / Horecký, Ján
Roman Jakobson (1896-1982) / Horecký, Ján
K nedožitej deväťdesiatke Ľudovíta Nováka / Horecký, Ján