Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000259
AutorTárnyiková, Jarmila
Titel

Foregrounding through deviation

ErschienenLinguistica Pragensia, č. 2, 1995, s. 101-109
Spracheeng
Klassifikation (CZ)Syntax (slovní, větná, souvětná)
Lingvistika textu
Popis a rozbor jazyka
Klassifikation (EN)Syntax
Text linguistics
Description and analysis of language
Schlagwörterdeviance; text; parole; aktualizace; angličtina
Schlagwörter (DE)Text; Englisch
AnmerkungFunkční využití nepravidelných (deviantních) struktur v textu se zaměřením na devianci kvantitativní (tj. výrazné překračování obvyklého opakování určitých textových prostředků); v kontextu centra a periférie deviance nazírána jako periferní forma parole, která může text obohatit specifickým typem aktualizace
Mediumarticle
URLlinguisticapragensia.ff.cuni.cz (homepage)
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/259
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Foregrounding in text analysis / Miššíková, Gabriela
Towards a Linguistic Theory of Foregrounding / Douthwaite, John
Linguistic deviation in the poetry of E. E. Cummings / Flajšar, Jiří
Focus on form: foregrounding devices in football reporting / Chovanec, Jan
Translators through History
Language through Literature / Simpson, Paul
Czech through Russian / Townsend, Charles Edward