Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1994CZ011510
AutorKreyser, Krystyna
Titel

Discipulus veterinarius

OrtWarszawa
Jahr1994
Seiten200 s.
Sprachelat
Klassifikation (CZ)Vyučování latině
Klassifikation (EN)Latin teaching
Schlagwörterlatina; učebnice; veterinářství
Schlagwörter (DE)Latein; Lehrbuch
ReviewMouchová, Bohumila, Auriga (ZJKF) 1997, 38 (1996), č. 1; 39 (1997), č. 1, 122. s.
Mediumbook
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/11510
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Działanie transferu międzyjęzykowego a rozumienie leksyki rosyjskiej i czeskiej przez studentów rusycystyki / Iwan, Krystyna
Współczsne hipokorystyki na Górnym Śląsku / Nowik, Krystyna
Polskie nazwy miejscowe z sufiksem -ava/-java / Nowik, Krystyna
Sufixy z konsonantem -r- w polskich nazwach miejscowych / Nowik, Krystyna
Z badań współczesnym imiennictwem na Śląsku / Nowik, Krystyna
Polski językowy obraz świata widziany przez pryzmat nazwy barwy żołtej / Waszakowa, Krystyna
Současná polská a česká slovotvorba a expanze přejatých slov / Waszakowa, Krystyna