Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Latin teaching lieferte 124 Treffer
1

Několik poznámek k vyučování latiny na gymnáziu a jeho perspektivám

Bednaříková, Jiřina, in: Auriga (ZJKF), 34 (1992), č. 1-3; 35 (1993), č. 1-4, 1995, s. 70-73
2

Theorie und Praxis: ein ungarischer Comenius' Anhänger, Pál Jászberényi und sein lateinisch-englisches Sprachbuch

Dukkon, Ágnes, in: Acta Comeniana, 13 (37), 1999, s. 73-82
3

The Janua lingvarum reserata of Jan Amos Comenius and the Ianua linguarum of William Bathe

Mištinová, Anna, in: Acta Comeniana, 14 (38), 2000, s. 53-86
4

On Bathe's and Comenius' Janua linguarum: The errors, the myths and the facts

Caravolas, Jean, in: Acta Comeniana, 39-40, č. 15-16, 2002, s. 39-84
5

Lingua Latina renata

Mikula, Karel, in: Echo Latina, č. 1, 1990, s. 53-56
6

Zkušenosti s využitím spolupráce s oddělením rukopisů ve výuce latiny

Bartůšek, Václav, in: Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska : Počátky v dějinách knihtisku, Olomouc, Stát. vědec. knihovna ; 1999, s. 85-88
7

Práce s počítačem v hodinách latiny

Bednaříková, Jiřina, in: Cizí jazyky, 37, č. 7-8, 1993-94, s. 279-280
8

Kdy, kde, koho a proč učit latině

Nechvílová, Alžběta, in: Cizí jazyky, 37, č. 9-10, 1993-94, s. 368-369
9

Jak dál s latinou na lékařské fakultě?

Marečková, Elena, in: Časopis lékařů českých, 24-25, č. 130, 1991, s. 706-707
10

Medicínská latina: potřeba a výuka

Marečková, Elena; Reichová, Hana, in: Zborník prednášok 2. celoslovenskej konferencie o lekárskom vzdelávaní Cesty k výchove moderného lekára, Košice, Spolok medikov mesta Košíc ; 1999, s. 35-38