Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Tomášek, Michal lieferte 9 Treffer
1

K vybraným problémům překladu právního jazyka

Tomášek, Michal, in: Translatologica Pragensia 4, Praha, UK ; 1992, s. 113-119.
2

Právo - interpretace a překlad

Tomášek, Michal, in: Translatologica Pragensia 5, Praha, Karolinum ; 1992, s. 147-154.
3

Význam překladu pro poznání evropského práva

Tomášek, Michal, in: Český překlad [1]: 1945-2003 [ČPř 1] : Sborník příspěvků ze sympozia, které se konalo v Ústavu translatologie FF UK v rámci výzkumného záměru Srovnávací poetika v multikulturním světě v Praze 11. září 2003, Praha, UK ; [2004], s. 58-65
4

Překlad jako metoda poznání evropského práva

Tomášek, Michal, in: Translatologica Pragensia, 7, 2005, s. 163-174
5

Překlad v právní praxi

Tomášek, Michal Praha 1998
6

Překlad v právní praxi. 2., dopln. vyd

Tomášek, Michal Praha 2003
7

Kapesní česko-čínský, čínsko-český právnický slovníček

Tomášek, Michal Plzeň 2014
8

Kapesní česko-čínský, čínsko-český právnický slovníček

Tomášek, Michal Plzeň 2014
9

Význam překladu pro poznání evropského práva

Tomášek, Michal, in: Český překlad [1]: 1945-2003 [ČPř 1] : Sborník příspěvků ze sympozia, které se konalo v Ústavu translatologie FF UK v rámci výzkumného záměru Srovnávací poetika v multikulturním světě v Praze 11. září 2003, Praha, UK ; [2004]