Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Kolářová, Ivana lieferte 137 Treffer
1

Výskyt a úloha výrazů nevím/já nevím a jako v mluvených projevech budoucích učitelů

Kolářová, Ivana, in: Český jazyk a literatura, 45, č. 7-8, 1994-95, s. 165-169
2

Sdělování dojmů a zážitků z cestování po Anglii v knihách K. Čapka a Z. Kočové

Kolářová, Ivana, in: Cesty a cestování v jazyce a literatuře : Sborník příspěvků z konference konané 6.-8. 9. 1994, Ústí n. Labem, UJEP ; 1995, s. 59-65
3

Mluvenostní stylizace a využití nespisovných výrazů v některých prozaických dílech současné české literatury

Kolářová, Ivana, in: Spisovnost a nespisovnost dnes : Sborník příspěvků z mezinárodní konference Spisovnost a nespisovnost v současné jazykové a literární komunikaci. Šlapanice u Brna 17. - 19. ledna 1995, Brno, MU ; 1996, s. 166-168.
4

Výskyt a funkce vybraných výrazů částicové a citoslovečné povahy v různých druzích mluvených projevů

Kolářová, Ivana, in: K diferenciaci současného mluveného jazyka : Sborník prací z mezinárodní vědecké konference (Ostrava, září 1994), Ostrava, FF OU ; 1995, s. 192-198.
5

O některých funkcích slov tak, takže v mluvených projevech

Kolářová, Ivana, in: Český jazyk a literatura, 46, č. 7-8, 1995-96, s. 167-172
6

Čteme ze zahraničního tisku

Kolářová, Ivana, in: Český jazyk a literatura, 46, č. 7-8, 1995-96, s. 181-182
7

Funkce slov nějak a jaksi v mluvených projevech

Kolářová, Ivana, in: Pocta Dušanu Šlosarovi : Sborník k 65. narozeninám, Boskovice, Albert ; 1995, s. 153-158.
8

O komunikačních funkcích výpovědi v hodinách českého jazyka a slohu na 1. stupni základní školy

Kolářová, Ivana, in: Slovenský jazyk a literatúra v škole, 44, č. 1-2, 1997-98, s. 16-19
9

Významy a funkce slov pak a potom v mluvených projevech

Kolářová, Ivana, in: Naše řeč, 80, č. 3, 1997, s. 129-134
10

Dialog v srdci Evropy

Kolářová, Ivana, in: Český jazyk a literatura, 47, č. 3-4, 1996-97, s. 92-93