Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ001543
AutorKolářová, Ivana
Titel

Sdělování dojmů a zážitků z cestování po Anglii v knihách K. Čapka a Z. Kočové

ErschienenCesty a cestování v jazyce a literatuře : Sborník příspěvků z konference konané 6.-8. 9. 1994, Ústí n. Labem, UJEP ; 1995, s. 59-65
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jazyk a styl jednotlivých autorů, popř. v konkrétních literárních dílech
Klassifikation (EN)Language and style of particular authors, and/or of particular literary works
SchlagwörterČapek, Karel; Kočová, Zuzana; jazyk autorský; styl autorský; cestopisy; čeština
Schlagwörter (DE)Autorensprache; Autorstil; Tschechisch
AnmerkungK. Čapek: Anglické listy, Praha 1970; Z. Kočová: Potíže putování, Praha 1989. Jazyková stránka a zejména otázky lexikální
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1543
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Jazykové prostředky stylizace zážitků z putování v cestopisech Z. Kočové (Chvála putování, Potíže putování) / Kolářová, Ivana
Funkce cizojazyčných prostředků v knihách Marie Kubátové / Kolářová, Ivana
Výrazy spojené s lékarenskou praxí v knihách M. Kubátové / Kolářová, Ivana
Romové v Anglii / red.
Termina po dvou letech opět v Liberci / Kolářová, Ivana
TERMINA 96 - odborný styl po dvou letech v Liberci / Kolářová, Ivana
Cesty a cestování / Kneselová, Helena