Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1994CZ000129
AutorKolářová, Ivana
Titel

Výskyt a úloha výrazů nevím/já nevím a jako v mluvených projevech budoucích učitelů

ErschienenČeský jazyk a literatura, 45, č. 7-8, 1994-95, s. 165-169
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Čeština ve společnosti a praxi
Klassifikation (EN)Czech in society and practice
Schlagwörterexpletiva; vycpávky slovní; psycholingvistika; sociolingvistika; čeština; druhy slov
Schlagwörter (DE)Psycholinguistik; Soziolinguistik; Tschechisch
AnmerkungMotivované a nemotivované užití "slovních vycpávek"; významové posuny těchto slov se odrážejí ve změně hodnocení jejich slovnědruhové příslušnosti; užití signalizuje nepřipravenost, únavu, individuální mluvní návyky apod
Mediumarticle
Bestand in Dtl.ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/129
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Opakovaný výskyt slova to v mluvených projevech / Kolářová, Ivana
Nespisovnost ve výslovnosti budoucích učitelů češtiny v nepřipravených mluvených projevech / Balkó, Ilona
Výskyt a funkce vybraných výrazů částicové a citoslovečné povahy v různých druzích mluvených projevů / Kolářová, Ivana
Spisovnost v nepřipravených monologických projevech budoucích učitelů / Šindelářová, Jaromíra
Ukazovací a odkazovací zájmena v mluvených projevech / Kolářová, Ivana
Reprodukce cizí/vlastní řeči v mluvených projevech ( von prej no co budeme mít k vobědu / řikám no tak co chceš / a von já nevim... ) / Hoffmannová, Jana
Funkce slov nějak a jaksi v mluvených projevech / Kolářová, Ivana