Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1991CZ000841
AutorBalowski, Mieczysław
Titel

Pozajęzykowe wyznaczniki potoczności w aforyzmach

ErschienenJęzyk potoczny jako przedmiot badań językoznawczych, Opole, Instytut filologii polskiej ; 1991, s. 75-78
Sprachepol
Klassifikation (CZ)Čeština ve společnosti a praxi
Obecné otázky uměleckého stylu. Jazyk a styl v jednotlivých literárních žánrech
Klassifikation (EN)Czech in society and practice
The style of particular literary forms
Schlagwörteraforismy; hovorovost; čeština; Růžička, Milan; Laub, Gabriel
Schlagwörter (DE)Tschechisch
AnmerkungVyužití hovorového jazyka v aforismech. Na čes. materiálu (M. Růžička, Nevhodná slova, 1966, G. Laub, Zkušenosti, 1966)
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/841
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Nazwy własne w aforyzmach polskich i czeskich / Balowski, Mieczysław
Funkcje środków stylistycznych w polskich i czeskich aforyzmach / Balowski, Mieczysław
Efekty niesegmentalne w aforyzmach (na materiale polskim i czeskim) / Balowski, Mieczysław
Interakcja w języku / Balowski, Mieczysław
Gramatyka czeska w tabelach / Balowski, Mieczysław
Ośrodki bohemistyczne w Polsce / Balowski, Mieczysław
Frazeologia w Pohádkách Boženy Němcovej / Balowski, Mieczysław