Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000717
AutorŠipková, Milena
Titel

K původu pojmenování z tematického okruhu zemědělské terminologie

ErschienenSborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 44, č. A 43, 1995, s. 97-103
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Původ a význam jednotlivých slov a rčení
Jednotlivá nářečí
Klassifikation (EN)Origin and meaning of particular words and idioms
Particular dialects
Schlagwörterterminologie; zemědělství; neologismy; zásoba slovní; slova přejatá; čeština
Schlagwörter (DE)Terminologie; Neologismen; Wortschatz; Lehnwörter; Tschechisch
AnmerkungSlovanské jádro lexika (statek, dvůr, selka, kráva atd.), zachyceny přejímky z němčiny a ostatních jazyků a neologismy
Mediumarticle
URLdigilib.phil.muni.cz (homepage)
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/717
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

K pojmenování a původu platidel ve staroslověnštině / Karlíková, Helena
Vývoj nářeční slovní zásoby, zvláště zemědělské terminologie / Balhar, Jan
Zaniklý svět podomních obchodníků v nářečním pojmenování / Šipková, Milena
O názvech německého původu v české nářeční zemědělské terminologii / Kloferová, Stanislava
Poznámka k zemědělské terminologii z hlediska slovníku celonárodního jazyka / Filipec, Josef
O modálních predikativech slovesného původu typu To přende, (se) patři... zbórat / Šipková, Milena
Školská terminologie z hlediska lingvistické pragmatiky / Švehlová, Milena