Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Čejka, Mirek lieferte 37 Treffer
1

Poznámky k pragmatice negace

Čejka, Mirek, in: Jazykovědné aktuality, 29, č. 1-2, 1992, s. 21-23
2

Hodnota a význam Miklošičovy studie o negaci ve slovanských jazycích

Čejka, Mirek, in: Miklošičev zbornik : Mednarodni simpozij v Ljubljani od 26. do 28. junija 1991, Ljubljana, Filozofska fakulteta Univerza v Ljubljani 1992, s. 255-262
3

Jazykové míšení u Kopitara a problém tzv. makaronismů

Čejka, Mirek, in: Kopitarjev zbornik : Mednarodni simpozij v Ljubljani 29. junij do 1. julij 1994. Jernej Kopitar in njegova doba. Simpozij ob stopetdesetletnici njegove smrti [= Obdobja 15], Ljubljana, Filozofska fakulteta ; 1996, s. 71-78.
4

Co se nám honí v hlavě

Čejka, Mirek, in: Tvar (Praha), 1994, 15.12.1994
5

Soužití češtiny s latinou u Jana Blahoslava

Čejka, Mirek, in: Přednášky a besedy z 28. běhu LŠSS [PřednBLŠSS 28], Brno, MU ; 1995, s. 5-7
6

Přací imperativ

Čejka, Mirek, in: Slovo a slovesnost, 60, č. 2, 1999, s. 117-122
7

Za Svetomirem Ivančevem (1920-1991)

Čejka, Mirek, in: Naše řeč, 75, č. 1, 1992, s. 49-51
8

Srovnání Devotyho opisu Loutny české Adama Michny z Otradovic s původním tiskem

Čejka, Mirek, in: Tschechisches Barock, Frankfurt a. Main, Lang ; 1999, s. 21-32.
9

Filosofie jazyka a jazyk filosofie u Jana Ámose Komenského. K 408. výročí narození Učitele národů

Čejka, Mirek, in: Češtinář, 11, č. 1, 2000-01, s. 3-12
10

Rukopisný sborníček Matěje Devotyho z roku 1666. Svědectví o kultuře konce 17. století na východočeském venkově

Čejka, Mirek, in: Východočeská duchovní a slovesná kultura v 18. století [Východočeská...] : Sborník příspěvků ze sympozia konaného 27.-29. 5. 1999 v Rychnově nad Kněžnou, Boskovice, Albert ; 1999, s. 34-42