Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1992CZ000997
AutorČejka, Mirek
Titel

Poznámky k pragmatice negace

ErschienenJazykovědné aktuality, 29, č. 1-2, 1992, s. 21-23
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Filozofie jazyka. Logika a jazyk
Teorie a metodologie lingvistické práce
Obecné otázky. Základní pojmy
Pragmatika
Klassifikation (EN)Philosophy of language. Logic and language
The theory and methodology of linguistic work
General works and basic concepts
Pragmatics
Schlagwörterlogika výroková; negace; filozofie jazyka; pragmatika
Schlagwörter (DE)Sprachphilosophie; Pragmatik
AnmerkungObecná teorie negace ve výrokové logice. Teze přednášky v JS Ostrava
Mediumarticle
Bestand in Dtl.ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/997
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Dvě poznámky k pragmatice vysokoškolských skript / Švehlová, Milena
K pragmatice expresivity v české publicistice / Horálek, Jan
Má čeština desiderativní větný modus? K typologii tzv. přacích vět / Čejka, Mirek
Střídání kódů u Jana Blahoslava a Martina Luthera. Několik poznámek k tzv. kulturní diglosii / Čejka, Mirek
Filosofie jazyka a jazyk filosofie u Jana Ámose Komenského. K 408. výročí narození Učitele národů / Čejka, Mirek
Byl Jan Amos Komenský lingvista? Několik poznámek k dějinám české a evropské lingvistiky 17. století / Čejka, Mirek
Tranzitivita, negace, vid / Čech, Radek