Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1992CZ001017
AutorČejka, Mirek
Titel

Hodnota a význam Miklošičovy studie o negaci ve slovanských jazycích

ErschienenMiklošičev zbornik : Mednarodni simpozij v Ljubljani od 26. do 28. junija 1991, Ljubljana, Filozofska fakulteta Univerza v Ljubljani 1992, s. 255-262
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Mluvnická stavba jazyka
Dějiny lingvistické práce v zahraničí
Klassifikation (EN)Grammatical structure of language
History of linguistics abroad
Schlagwörterjazyky slovanské; Miklošič, Franc; negace
Schlagwörter (DE)Slawische Sprachen
AnmerkungF. Miklošič, Die Negation in den slavischen Sprachen, Wien 1869, 30 s.
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1017
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Studie k nejstarším romanismům ve slovanských jazycích / Boček, Vít
Studie o jazycích a literatuře / Trost, Pavel
Negace ve slovanských jazycích / Běličová, Helena
Antipřísloví ve slovanských jazycích / Fojtů, Petra
Názvy koření ve slovanských jazycích / Valčáková, Pavla
Modální slovník ve slovanských jazycích / Pallasová, Eva
"Préteritum anticipující"ve slovanských jazycích / Bláha, Ondřej